QUOTES

”Tände publiken i Leksands sporthall” – concert review (Dalademokraten) 

        Triggered the audience in Leksand Sport Stadium

 

Högsta betyg, fem stjärnor i Orkesterjournalen för första LP-skivan

        Highest grade, five stars in OJ (Jazz, the world’s oldest jazz magazine) for the first LP record

”Suverän skånsk jazz”. ”… tillhör den yttersta svenska eliten” – concert review (Ystad Allehanda)

        Exquisite Scanian jazz…. Belongs to the utmost Swedish elite

”Jazzambassadörer i Kanada” (Skånska Dagbladet)

        Jazz ambassadors in Canada

”Musikaliskt möte på hög nivå” (med Nisse Sandström)

– concert review (Helsingborgs Dagblad)

        Musical meeting at high level

 

”… friendly, laid-back performance was smooth and melodic”

– concert review (Montreal Gazette)

 

”Ah, ces Suédois, des noms à retenir” – concert review La Presse

         Ah, these Swedes, names to remember

”… pale, studious-looking Håkan Rydin was the creative backbone…”

– concert review (Edmonton Sun)

 

”Nexus strikes all the right chords”

– concert review (Edmonton Journal) 

 

”Efter så många gemensamma öden och äventyr är den här komptrion en nästan kusligt perfekt rytmisk enhet” – CD-review (Arbetet) 

        After so many common experiences and adventures, this trio is an almost creepy rhythmical unit

 

”Rydin kan förvandla den simplaste schlager till ett smärre mästerverk”

– solo concert review (Skånska Dagbladet)

        Rydin can transform the simplest song to a small masterpiece

 

”Pianist Håkan Rydin gets equal billing and his quiet but strong playing is a major feature…”

– CD review of Beautiful Friendship (New York Cadence)

 

”Pianisten Håkan Rydin får trollbinda med ett eget solo, fritt flygande… ”(med David Friesen) – concert review (Sydsvenskan)

        Pianist Håkan Rydin spelbinds with a solo, free flying

 

”…vilken ypperlig ackompanjatör han är” – concert review (Orkesterjournalen)

        …such a exquisite accompanist he is

 

”Jo succé är det enda ord som kan komma ifråga! Fler och fler applåder för varje nummer, till slut ovation, t o m standing ovation!” – concert review (Stand By)

        Success is then only word eligible. More and more applause after each song, at the end

        an  ovation, even a standing ovation

 

”… was met by dropped jaws from all who witnessed it”

– concert review (Calgary Canoe)

 

”Hans varsamma, ofta lite eftertänksamma sätt att uttrycka sig på och hans melodiska och rytmiska fantasi parad med en suverän teknik och ett härligt anslag, gör hans musik både personlig och annorlunda” – CD review (Dig Musik)

        His cautious, often a little thoughtful way of expression and his melodic and rhythmical fantasy,

        combined with a supreme technique and a lovely touch makes his music both personal and

        different.

 

”Ett mycket bra trio-album” – CD review (Orkesterjournalen)

        A very good trio album

 

Four stars (of five) – CD review (Swing Journal, Japan’s by then biggest jazz magazine)

 

”Håkan har ett lätt, läckert anslag och hans improvisationer håller hög klass” (OJ)

        Håkan has a light, delicate touch and his improvisations are of high class

 

”Den excellente pianisten Håkan Rydin” (Ystad Allehanda)

        The excellent pianist Håkan Rydin

 

”…svarar för några fina kompositioner” ”…befäster sin ställning som en av våra mest hörvärda pianister” (Skånska Dagbladet)

        …responsible for some fine compositions  ….consolidates his position as one of our pianists most

        worth listening to 

 

”Med sin känsla för melodiös skönhet, sitt läckra anslag och harmoniska finess är han fortfarande en jazzpianist av högsta klass” (Dig Music)

        With his sense of melodic beauty, his delicate touch and harmonic finess, he is still a jazz pianist

        of highest class

 

”Så mycket mera får vi däremot höra av den briljante pianisten Håkan Rydin som håller samman det hela och som stöttar, stryker under, puttar på och entusiasmerar. Jag upplever honom som både en fantastiskt skicklig pianist och dessutom som något av en skivans ”musical director”.”

–CD review The Voice Inside (Stig Linderoth) 

        On tbe other hand, we can hear more of the brilliant pianist Håkan Rydin, who keeps it all                                    

        together, supports and underlines, pushes and enthuses. I see him both as a fantastic pianist och

        moreover the musical director of the album  

 

”Oj vilket pianospel han presterade” (Norra Skåne)

        Wow such a playing piano he performed

 

The more I play the Hakan Rydin the more I like it, he has a great touch and he certainly swings, a very enjoyable CD (Roger Hunter about Tender Silhouette)